top of page

Assessoria i Auditoria Fiscal d'Empreses

Assessorament continuat a les empreses per acomplir les seves obligacions tributàries en matèria de l'IVA, IRPF, Impost de Societats, Impost de Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats, Impost de Successions i Donacions, IAE, impostos municipals., etc.

Assessorament en operacions puntuals, formulant totes les alternatives que condueixin a una optimització de la càrrega tributària.​

Consolidació fiscal. Aplicació NPGC i consolidació comptable.​

Fiscalitat Immobiliària (compravendes, permutes, arrendaments, donacions).

Fundacions i entitats sense ànim de lucre.

Fiscalitat dels Ens Públics.

Fiscalitat internacional. Preus de transferència. Auditoria i “Due diligence” fiscal.

Seminaris específics en matèria fiscal.

bottom of page