top of page
Marc Olesti Blanch
Marc Olesti Blanch
Marc Olesti Blanch
Associat

Llicenciat en dret a la Universitat de Lleida.

Màster en Tributació per la Universitat Pompeu Fabra.

Diversos cursos en matèria tributària i comptable (ESADE, CEF).

Àmplia experiència professional en assessorament tributari de societats i persones físiques, en impostos estatals, autonòmics i locals, així com en l’execució de procediments tributaris de gestió, inspecció i recaptació. Així mateix, té experiència en litigis de caràcter tributari, tant en la via administrativa com jurisdiccional.

Membre de l´Associació Espanyola d´Assessors Fiscals (AEDAF).

Membre de l´Il·lustre Col·legi d´Advocats de Barcelona (ICAB).

bottom of page