top of page
FONDO-2_edited_edited.jpg

Procediments i Recursos Tributaris

Consultes davant la Direcció General de Tributs.

Assistència i assessorament en tràmits de gestió o recaptació tributària.

Assistència i assessorament en Inspeccions tributàries.

 

Recursos de reposició davant l'Administració Tributària.

Reclamacions davant tribunals Econòmics-Administratius.

 

Recursos contenciòs-administratius davant de Tribunals de Justícia.

Col·laboració, peritatges, informes,  en recursos davant els Tribunals de Justícia.

bottom of page