top of page
Borrosas Personas de Busines

Fiscalitat de Persones Físiques

Atenció i planificació continuada al llarg de l'exercici fiscal respecte de l'impost sobre la renda de les persones físiques i l'impost sobre el patrimoni.


Planificació tributària dels professionals i empresaris individuals (IRPF, IVA, pagaments fraccionats, etc.)


Assessorament en matèria de Successions i Donacions.

 

Planificació de donacions en vida, testaments, etc.


Fiscalitat de no residents.

bottom of page