top of page

L'EMPRESA

Els orígens de la nostra empresa es remunten a l’activitat desenvolupada inicialment per García Hoffmann Asesores, liderada per Miguel García Hoffmann. L'empresa es refongué en 2004 amb la incorporació de Jordi Bertran Ribera com a soci. A l’actualitat BERTRAN RIBERA ASESORES SLP és la continuadora de les anteriors, un cop el soci fundador va deixar d'exercir la professió per jubilació, i havent consolidat l’entitat un ampli bagatge i reconeixement en l’àmbit de l’assessorament fiscal.

L'activitat professional dels socis a l'àrea de fiscal es remunta a principis dels anys 80, quan s'incorporaren com a funcionaris de carrera al Ministeri d'Hisenda, primer a la Delegació Especial d'Economia i Hisenda de Catalunya i després a la Delegació Especial de l'Agència Estatal d'Administració Tributària a Catalunya. Aquesta primera etapa els ha permès conèixer en profunditat la filosofia, els criteris i el detall del funcionament del sistema impositiu des de la perspectiva de l'Administració Tributària, element de gran valor afegit per a l'exercici de l'assessoria fiscal.

Ja en l'àmbit privat, estructuren l'empresa incorporant a nous professionals amb l'objectiu de proporcionar a empreses i particulars un servei especialitzat i d'alt nivell en l'àmbit fiscal, comptable i mercantil, amb l'objectiu d'aportar les millors solucions als seus clients, proporcionant una atenció personalitzada, eficient i complerta, i sempre amb la finalitat d’arribar a aconseguir una planificació fiscal integral que abasti tots els àmbits anteriorment descrits.

bottom of page