top of page
economia-1.jpg

Planificació Fiscal integrada d'Empreses

Atenció i planificació continuada al llarg de l'exercici fiscal respecte de l'impost de societats i de l'IVA. 


Fiscalitat de les operacions de reestructuració d'empreses i, en especial, assessorament en fusions, escissions, bescanvi de valors i aportacions no dineràries.

Fiscalitat de l'empresa familiar.

Negociació, redacció i implementació de protocols familiars.

Planificació de la successió patrimonial, elaboració de testament i pactes successoris, formalització de donacions.

Estudi i implementació de fórmules de retribució per als membres de les empreses familiars.

Retribucions a directius.

Planificació fiscal internacional.

Fiscalitat del comerç internacional. IVA.

bottom of page